Några bilder från ett 40-årskalas, Ekerö 02-05-25
Some pictures from a birthday
party, Ekerö May 25 2002

 


Magnus 40 år
Magnus 40 year