Några bilder från Orrviken

Micke & Kentucky. Kentucky.
Micke Muster i Orrviken. Micke Muster i Orrviken.
Micke Muster i Orrviken. Micke Muster i Orrviken.
Micke Muster i Orrviken. Micke Muster i Orrviken.

Micke