Bilder från Holland 2003
Pictures from october 11th. 2003.
The International Jerry Lee Lewis Fan Club is celebrating the 40th. anniversary


Micke och Linda Gail Lewis
Micke and Linda Gail Lewis
Jerry Lee Lewis sister

Micke och Kyle Esplin från Skottland
Micke and Kyle Esplin from Skottland

Micke och Linda Gail Lewis
Micke and Linda Gail Lewis
Jerry Lee Lewis sister

Micke och Linda Gail Lewis
Micke and Linda Gail Lewis
Jerry Lee Lewis sister

Micke, Kay Martin (Jerrys första fanclub president-1957)
och Steven Ackles från Norge
Micke, Kay Martin(Jerrys first fanclub president-1957)
and Steven Ackles from Norway

Micke, Kyle Esplin och Steven
spelar sexhändigt!
Micke, Kyle Esplin and Steven

 


Linda Gail Lewis

Steven Ackles

Micke och fan Laila från Holland
Holland 2003

Micke och fan Harald Bendig
Holland 2003